Logo

Tijdvoormantelzorgers.nl

Direct contact

Direct contact met tijdvoormantelzorgers T+31(0)6-24960549

Wet- en regelgeving


Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).


Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wet die ervoor zorgt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven participeren in de samenleving.


Wet Langdurige zorg (WLZ)

Met een WlZ-indicatie heb je recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Je mag ook thuis (blijven) wonen als je dat wilt. Maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het zorgkantoor om dat te beoordelen. Je vraagt hiervoor en indicatie aan bij het CIZ.


Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget is een budget dat naar eigen inzien kan worden besteed aan de zorg die men denkt nodig te hebben. Men kiest zelf van welke zorgverleners en begeleiders men hulp krijgt. Personen die een pgb ontvangen, kopen op deze manier hun eigen zorg in. Een PGB kan worden aangevraagd in de WLZ, en de WMO. In sommige gevallen is het ook via de ZVW mogelijk.


Jeugdwet

Voortaan moeten de gemeenten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren (1) (2) . De gemeenten moeten dit goed combineren met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. En niet vanuit de Wmo en de Participatiewet.

Voor wie is de Jeugdwet?

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie over de jeugdwet