Logo

Tijdvoormantelzorgers.nl

Direct contact

Direct contact met tijdvoormantelzorgers T+31(0)6-24960549

Afbeelding van een mantelzorger

Wanneer ben je mantelzorger?

Je geeft mantelzorg als je hulp biedt aan iemand. Niet omdat je een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat je een sociale relatie met die persoon hebt. Zoals met een familielid, vriend of buren.

Mantelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het voeren van een huishouden. De hulp gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.


Als mantelzorger zorg je minimaal 8 uur per week voor de duur van minimaal 3 maanden voor een ander.

Verschil mantelzorg en gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp is de hulp die redelijkerwijs van huisgenoten onderling mag worden verwacht.